top of page

01

123D104 Afet Sonrası İnsani Güvenliğin Yeniden İnşası İçin Çadırkentlerde Mevcut Durum Tespiti: Malatya Çadırkentleri Örneği" – Tübitak-1002-C, 16/02/2023-18/04/2023 (Ulusal)

Executive: Akyiğit Handan

Researcher: Yıldırımalp Sinem, Turut Hatice, Toçoğlu Zehra, Göçmen Öznur,

02

122G106- Sakarya Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Mevcut Durum: Süreç Modeli Analizi, -Tübitak 3005, 01/09/2022 (Devam Ediyor) (Ulusal)

Executive: Handan Akyiğit

Researcher: Zekiye Turan, Avni Önder Hanedar,  Yaşar Suveren

03

115K216 Türkiye'de Toplumun Farklılık Ve Bir Arada Yaşama Düzeyleri, -Tübitak 1001, 15/09/2015 - 15/09/2017 (Ulusal)

Executive:  Mustafa Kemal Şan

Researcher: Handan Akyiğit, İsmail Hira, Ömer Avcı

Advisor: Hacı Musa Taşdelen

Boursier: Ali Öztürk,  Adem Bölükbaşı

04

118K329 Türkiye'deki Nitelikli Suriyelilerin Sosyo-Ekonomik Entegrasyonunun Sosyal Ve Beşerî Sermaye Yönünden Analizi , -Tübitak 1001, 01/11/2018 - 03/02/2021 (Ulusal)

Executive: Mustafa Kemal Şan

Researcher: Handan Akyiğit, Aydın Aktay, Mustafa Çalışır, İrfan Haşlak, Ömer Avcı

Advisor: Adem Bölükbaşı, Pınar Yazgan Hepgül, Sevim Atila Demir

Boursier: Osman Aydoğan, Hüsna Ergün

05

218K394 Türkiye’de Ön Yarginin Doğasi: Tanimlar (Stereotipler),Vakalar, Kültürlerarasi İletişimi Etkileyen Çok Boyutlu Tipolojiler, -Tübitak 1003, 15/07/2020 (Devam Ediyor) (Ulusal)

Executive: Şan Mustafa Kemal

Researcher: Akyiğit Handan, Meryem Küçük, Mehmet Karakaş, Ahmet Ayhan Koyuncu, Ömer Avcı

06

115k216 Türkiye De Toplumun Farklılık Ve Birarada Yaşama Düzeyleri, -Tübitak 1001, 15/09/2015 - 25/09/2017 (Ulusal)

Executive: Mustafa Kemal Şan,

Researcher: İsmail Hira, Ömer Avcı,

Advisor: Hacı Musa Taşdelen,

Boursier: Handan Akyiğit, Ali Öztürk,  Adem Bölükbaşı, Burçe Orhan

07

Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısının Görünüş Kaygısına Ve Benlik Saygısına Etkisi: Sakarya Üniversitesi Örneği, 2209-A, 2022/2. Dönem

Executive: Enise Özturna (Öğrenci)

Advisor: Handan Akyiğit,

08

Üniversite Gençlerinin Suç Korkusunu Etkileyen Faktörlerin Bütüncül Bakış Açısı ile İncelenmesi: Sakarya Üniversitesi Örneği, 2209-A, 2022/1. Dönem

Executive: Fatih Arslan (Öğrenci)

Advisor: Handan Akyiğit,

09

Türkiye'de Ulus Devletin Dönüşüm Sürecinde Etnik Kimlikler: Sakarya İli Örneği, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi,

Executive: Mustafa Kemal Şan,

Researcher: Handan Akyiğit, , 15/07/2014 - 13/04/2017 (Ulusal)

bottom of page